Portfolio nowych leków biologicznych

New Biologic Entities (NBE) to nowy obszar zainteresowania Polpharma Biologics. Szczególną przewagę daje nam kompleksowa wiedza o procesie rozwoju leków innowacyjnych. Zdobywamy ją tworząc leki biopodobne oraz korzystając z doświadczenia ośrodka w Utrechcie, który zajmuje się wynalazkami.

Zależy nam na dobru pacjentów, dlatego w pracach nad nowymi lekami biologicznymi (NBE) koncentrujemy się głównie na stratyfikacji pacjentów i personalizacji leków. W wyborze celów, oprócz dużej wartości naukowej, kluczowe znaczenie ma dostępność uzupełniających narzędzi diagnostycznych. Wiedzę na temat leków biopodobnych wykorzystujemy w wielu obszarach – od immunologii do onkologii – opracowując nowe leki biopodobne ukierunkowane na nowe cele.

Nasze zespoły projektują i rozwijają zindywidualizowane testy przesiewowe w celu wybrania nowych kandydatów na lek. Dzięki naszej autorskiej technologii CASHTM i kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w opracowywaniu leków nasz zespół ds. odkrywania i rozwoju przeciwciał może przejść do etapu „proof of concept”. Świadectwem rozległej fachowej wiedzy zespołu są jego zaangażowanie w rozwój ibalizumabu oraz umowy licencyjne z firmami J&J i Argenix.

Nasze nowe produkty biologiczne w przygotowaniu

Target
Therapeutic area
Partner
mAbs developed
Initial proof shown
Cell line development
CD89
Immunology
-
Undisclosed
Oncology
-
Undisclosed
Oncology
-
Undisclosed
Oncology
-
Target CD89
Therapeutic area Immunology
Partner -
mAbs developed
Initial proof shown
Cell line development
Target Undisclosed
Therapeutic area Oncology
Partner -
mAbs developed
Initial proof shown
Cell line development
Target Undisclosed
Therapeutic area Oncology
Partner -
mAbs developed
Initial proof shown
Cell line development
Target Undisclosed
Therapeutic area Oncology
Partner -
mAbs developed
Initial proof shown
Cell line development
  • Przeciwciało anty-CD89: lek na choroby zależne od IgA. Nowe podejście do terapii celowanej przeciwko patogenicznym neutrofilom
  • Nieujawnione przeciwciało immunoonkologiczne: ukierunkowanie na immunosupresyjne mikrośrodowisko guza

Projekt:

Przeciwciało anty-CD89

Partner:

brak

Obszar terapeutyczny:

Immunologia

Program prac nad przeciwciałem anty-CD89 koncentruje się na chorobach zależnych od IgA oraz na zapobieganiu zależnemu od IgA uszkodzeniu tkanek przez patogeniczne neutrofile. Neutrofile to najbardziej ignorowany typ komórek układu odpornościowego, a przecież komórki te odgrywają niszczącą rolę w wielu chorobach autoimmunologicznych. Nowe podejście jest wyjątkowe zarówno pod względem celu, jak i potencjału terapeutycznego w chorobach neutrofilowych, w których bardzo brakuje opcji terapeutycznych. U znacznej części pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, którzy nie reagują na inhibitory TNF, obserwuje się duży udział neutrofilów w procesie chorobowym, któremu towarzyszą wysoce swoiste odpowiedzi przeciwciał IgA przeciwko autoantygenom.

Opracowywane przez Polpharma Biologics potencjalne przeciwciała mogą zapobiegać aktywacji neutrofilów za pośrednictwem IgA oraz hamować uwalnianie chemoatrakcyjnych sygnałów i cząsteczek patogenicznych, co czyni je wyjątkowymi w swojej klasie. Ponadto w celu stratyfikacji pacjentów i opracowania spersonalizowanych leków można łatwo zaprojektować swoiste dla danej choroby narzędzia diagnostyczne.

Projekt:

Nieujawnione przeciwciało immunoonkologiczne

Partner:

brak

Obszar terapeutyczny:

Immunoonkologia

Dzięki wiedzy i doświadczeniu z obszaru immunoterapii odkryliśmy i wygenerowaliśmy innowacyjne przeciwciała, ukierunkowane na nowe cele – inhibitory punktów kontrolnych. Zostały one wybrane ze względu na wysoki poziom ekspresji w guzie, któremu towarzyszy złe rokowanie i immunosupresyjne mikrośrodowisko guza. Analogicznie do osi PD1-PD-L1 ekspresję naszego nowego celu w guzie można wykorzystać jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne w strategii spersonalizowanej terapii. Ta wysoce selektywna strategia blokuje regulacyjne interakcje celu, nie naruszając zdolności stymulacyjnej.

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.