Portfolio nowych leków biologicznych

New Biologic Entities (NBE) to nowy obszar zainteresowania Polpharma Biologics. Szczególną przewagę daje nam kompleksowa wiedza o procesie rozwoju leków innowacyjnych. Zdobywamy ją tworząc leki biopodobne oraz korzystając z doświadczenia ośrodka w Utrechcie, który zajmuje się wynalazkami.

Zależy nam na dobru pacjentów, dlatego w pracach nad nowymi lekami biologicznymi (NBE) koncentrujemy się głównie na stratyfikacji pacjentów i personalizacji leków. W wyborze celów, oprócz dużej wartości naukowej, kluczowe znaczenie ma dostępność uzupełniających narzędzi diagnostycznych. Wiedzę na temat leków biopodobnych wykorzystujemy w wielu obszarach – od immunologii do onkologii – opracowując nowe leki biopodobne ukierunkowane na nowe cele.

Nasze zespoły projektują i rozwijają zindywidualizowane testy przesiewowe w celu wybrania nowych kandydatów na lek. Dzięki naszej autorskiej technologii CASHTM i kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w opracowywaniu leków nasz zespół ds. odkrywania i rozwoju przeciwciał może przejść do etapu „proof of concept”. Świadectwem rozległej fachowej wiedzy zespołu są jego zaangażowanie w rozwój ibalizumabu oraz umowy licencyjne z firmami J&J i Argenix.

Nasze nowe produkty biologiczne w przygotowaniu

Target
Therapeutic area
Partner
mAbs developed
Initial proof shown
Cell line development
Undisclosed
Undisclosed
J&J
CD89
Immunology
-
Undisclosed
Oncology
-
Undisclosed
Oncology
-
Undisclosed
Oncology
-
Target Undisclosed
Therapeutic area Undisclosed
Partner J&J
mAbs developed
Initial proof shown
Cell line development
Target CD89
Therapeutic area Immunology
Partner -
mAbs developed
Initial proof shown
Cell line development
Target Undisclosed
Therapeutic area Oncology
Partner -
mAbs developed
Initial proof shown
Cell line development
Target Undisclosed
Therapeutic area Oncology
Partner -
mAbs developed
Initial proof shown
Cell line development
Target Undisclosed
Therapeutic area Oncology
Partner -
mAbs developed
Initial proof shown
Cell line development
  • Przeciwciało anty-CD89: lek na choroby zależne od IgA. Nowe podejście do terapii celowanej przeciwko patogenicznym neutrofilom
  • Nieujawnione przeciwciało immunoonkologiczne: ukierunkowanie na immunosupresyjne mikrośrodowisko guza

Projekt:

Przeciwciało anty-CD89

Partner:

brak

Obszar terapeutyczny:

Immunologia

Program prac nad przeciwciałem anty-CD89 koncentruje się na chorobach zależnych od IgA oraz na zapobieganiu zależnemu od IgA uszkodzeniu tkanek przez patogeniczne neutrofile. Neutrofile to najbardziej ignorowany typ komórek układu odpornościowego, a przecież komórki te odgrywają niszczącą rolę w wielu chorobach autoimmunologicznych. Nowe podejście jest wyjątkowe zarówno pod względem celu, jak i potencjału terapeutycznego w chorobach neutrofilowych, w których bardzo brakuje opcji terapeutycznych. U znacznej części pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, którzy nie reagują na inhibitory TNF, obserwuje się duży udział neutrofilów w procesie chorobowym, któremu towarzyszą wysoce swoiste odpowiedzi przeciwciał IgA przeciwko autoantygenom.

Opracowywane przez Polpharma Biologics potencjalne przeciwciała mogą zapobiegać aktywacji neutrofilów za pośrednictwem IgA oraz hamować uwalnianie chemoatrakcyjnych sygnałów i cząsteczek patogenicznych, co czyni je wyjątkowymi w swojej klasie. Ponadto w celu stratyfikacji pacjentów i opracowania spersonalizowanych leków można łatwo zaprojektować swoiste dla danej choroby narzędzia diagnostyczne.

Projekt:

Nieujawnione przeciwciało immunoonkologiczne

Partner:

brak

Obszar terapeutyczny:

Immunoonkologia

Dzięki wiedzy i doświadczeniu z obszaru immunoterapii odkryliśmy i wygenerowaliśmy innowacyjne przeciwciała, ukierunkowane na nowe cele – inhibitory punktów kontrolnych. Zostały one wybrane ze względu na wysoki poziom ekspresji w guzie, któremu towarzyszy złe rokowanie i immunosupresyjne mikrośrodowisko guza. Analogicznie do osi PD1-PD-L1 ekspresję naszego nowego celu w guzie można wykorzystać jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne w strategii spersonalizowanej terapii. Ta wysoce selektywna strategia blokuje regulacyjne interakcje celu, nie naruszając zdolności stymulacyjnej.

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.

We use cookies

Polpharma Biologics uses cookies and other similar technologies (hereinafter: cookies) on its webpages and mobile applications (hereinafter, jointly, Website). The user can manage cookies independently by changing the web browser settings. If you do not consent for your personal data to be collected via cookies, you should change your web browser settings or stop using the Website.

Using the Website without changing the web browser settings indicates your acceptance of the use of cookies by Polpharma. Acceptance of the web browser settings indicates your consent to profiling on the basis of the information contained in cookies. Consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of consent does not affect lawfulness of any processing activities carried out under consent before its withdrawal.

For more details see the Cookie Policy.