Rozwój i optymalizacja

Dostarczanie przeciwciał o wysokiej jakości i wysokim powinowactwie

Stosowane przez Polpharma Biologics platformy wczesnego stadium rozwoju i humanizacji przeciwciał mają na celu uzyskanie przeciwciał o dużym powinowactwie, z pożądanymi właściwościami wiązania i aktywnością gotowych do przejścia w następne stadium projektu. Możemy tworzyć także przejściowe i stabilne linie komórkowe w celu dostarczenia odpowiedniego materiału do badań wczesnego stadium.

Rozwój przeciwciał z użyciem platformy odkrywczo-rozwojowej CASH™

Zastrzeżona przez Polpharma Biologics platforma odkrywczo-rozwojowa CASH™ służy do generowania wysoce specyficznych przeciwciał monoklonalnych o silnym powinowactwie. Może być używana do generowania przeciwciał przeciwko różnym antygenom w odmiennych formach.

 • Rozwój przeciwciał w organizmach gryzoni z użyciem platformy CASH™ (Custom Assays for Specific Hybridomas)
 • Wybór przeciwciał w oparciu o specjalnie opracowane testy aktywności biologicznej
 • Kodowanie sekwencji cDNA do VH i VL, a następnie ekspresja w części stałej ludzkiej IgG
 • Ocena immunogenności i zdolności wytwarzania sekwencji

Pakiet testów aktywności biologicznej wykorzystywanych do oceny terapeutycznej i charakteryzacji

Technologie oceny materiału

Polpharma Biologics oferuje szereg standaryzowanych testów komórkowych, które można dostosować do konkretnych wymagań dla nowych leków biologicznych.

 • Cytometria przepływowa
 • ELISA
 • Zastrzeżone testy komórkowe, w tym zastrzeżone testy wiązania oparte na błonowych receptorach FcγR i FcRn
 • ADCC (z użyciem zastrzeżonej linii komórek efektorowych) i CDC
 • Testy immunogenności i uwalniania cytokin
 • Badanie aktywności biologicznej

Najlepsza w swojej klasie humanizacja przeciwciał

Polpharma Biologics od dziesięcioleci zajmuje się przeprowadzaniem humanizacji przeciwciał przy użyciu najlepszych w swojej klasie technologii. Produkuje wiele ich wariantów, aby po selekcji, można było wybrać te o najwyższej wydajności i najlepszej charakterystyce.

 • Opracowywanie najlepszych w swojej klasie humanizowanych przeciwciał
 • Przy użyciu tej technologii przeprowadzono humanizację ponad 200 różnych przeciwciał monoklonalnych (mAb). Piętnaście z około 40 mAb zatwierdzonych przez FDA zostało zhumanizowanych przy użyciu tej metody
 • Analiza in silico i sekwencje są dostępne w ciągu 1 miesiąca. Prace laboratoryjne zajmują 4-5 miesięcy
 • Brak tantiem od opłat licencyjnych

Zapraszamy do współpracy

„Jesteśmy skoncentrowani na osiąganiu pozytywnych rezultatów i terminowej realizacji projektów.”

Z pasją i zaangażowaniem pracujemy nad projektami naszych klientów. Pomagamy realizować w całości indywidualne projekty jaki i wspieramy różne etapy ich rozwoju w ramach zintegrowanego procesu. Zależy nam, aby Twój produkt był bezpieczny i jak najszybciej został dostarczony pacjentom.

Skontaktuj się

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.