Rozwój i optymalizacja

Dostarczanie przeciwciał o wysokiej jakości i wysokim powinowactwie

Stosowane przez Polpharma Biologics platformy wczesnego stadium rozwoju i humanizacji przeciwciał mają na celu uzyskanie przeciwciał o dużym powinowactwie, z pożądanymi właściwościami wiązania i aktywnością gotowych do przejścia w następne stadium projektu. Możemy tworzyć także przejściowe i stabilne linie komórkowe w celu dostarczenia odpowiedniego materiału do badań wczesnego stadium.

Rozwój przeciwciał z użyciem platformy odkrywczo-rozwojowej CASH™

Zastrzeżona przez Polpharma Biologics platforma odkrywczo-rozwojowa CASH™ służy do generowania wysoce specyficznych przeciwciał monoklonalnych o silnym powinowactwie. Może być używana do generowania przeciwciał przeciwko różnym antygenom w odmiennych formach.

 • Rozwój przeciwciał w organizmach gryzoni z użyciem platformy CASH™ (Custom Assays for Specific Hybridomas)
 • Wybór przeciwciał w oparciu o specjalnie opracowane testy aktywności biologicznej
 • Kodowanie sekwencji cDNA do VH i VL, a następnie ekspresja w części stałej ludzkiej IgG
 • Ocena immunogenności i zdolności wytwarzania sekwencji

Pakiet testów aktywności biologicznej wykorzystywanych do oceny terapeutycznej i charakteryzacji

Technologie oceny materiału

Polpharma Biologics oferuje szereg standaryzowanych testów komórkowych, które można dostosować do konkretnych wymagań dla nowych leków biologicznych.

 • Cytometria przepływowa
 • ELISA
 • Zastrzeżone testy komórkowe, w tym zastrzeżone testy wiązania oparte na błonowych receptorach FcγR i FcRn
 • ADCC (z użyciem zastrzeżonej linii komórek efektorowych) i CDC
 • Testy immunogenności i uwalniania cytokin
 • Badanie aktywności biologicznej

Najlepsza w swojej klasie humanizacja przeciwciał

Polpharma Biologics od dziesięcioleci zajmuje się przeprowadzaniem humanizacji przeciwciał przy użyciu najlepszych w swojej klasie technologii. Produkuje wiele ich wariantów, aby po selekcji, można było wybrać te o najwyższej wydajności i najlepszej charakterystyce.

 • Opracowywanie najlepszych w swojej klasie humanizowanych przeciwciał
 • Przy użyciu tej technologii przeprowadzono humanizację ponad 200 różnych przeciwciał monoklonalnych (mAb). Piętnaście z około 40 mAb zatwierdzonych przez FDA zostało zhumanizowanych przy użyciu tej metody
 • Analiza in silico i sekwencje są dostępne w ciągu 1 miesiąca. Prace laboratoryjne zajmują 4-5 miesięcy
 • Brak tantiem od opłat licencyjnych

Zapraszamy do współpracy

„Jesteśmy skoncentrowani na osiąganiu pozytywnych rezultatów i terminowej realizacji projektów.”

Z pasją i zaangażowaniem pracujemy nad projektami naszych klientów. Pomagamy realizować w całości indywidualne projekty jaki i wspieramy różne etapy ich rozwoju w ramach zintegrowanego procesu. Zależy nam, aby Twój produkt był bezpieczny i jak najszybciej został dostarczony pacjentom.

Skontaktuj się

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.

We use cookies

Polpharma Biologics uses cookies and other similar technologies (hereinafter: cookies) on its webpages and mobile applications (hereinafter, jointly, Website). The user can manage cookies independently by changing the web browser settings. If you do not consent for your personal data to be collected via cookies, you should change your web browser settings or stop using the Website.

Using the Website without changing the web browser settings indicates your acceptance of the use of cookies by Polpharma. Acceptance of the web browser settings indicates your consent to profiling on the basis of the information contained in cookies. Consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of consent does not affect lawfulness of any processing activities carried out under consent before its withdrawal.

For more details see the Cookie Policy.