Rozwój procesu

Tworzenie skalowalnych procesów upstream i downstream

Wspieramy rozwój projektów wykorzystując nasze know-how, najnowocześniejszy sprzęt i opracowane technologie, aby zapewnić optymalny dla Twojego produktu proces rozwoju, przy utrzymaniu najwyższego poziomu wydajności w obu etapach procesu: upstream i downstream.

Rozwój procesu upstream

Prowadzimy wieloparametryczne eksperymenty z użyciem wysokowydajnych systemów ambr15, aby zoptymalizować dobór mediów i warunki hodowli. Wymagana charakterystyka procesu USP opracowywana jest w oparciu o zwalidowane modele w małej skali oraz wspomagana przez wysokowydajne sprzęty analityczne.

Nasze możliwości rozwoju procesów upstream w hodowli komórek ssaczych obejmują:

  • Dwa systemy ambr® obejmujące, odpowiednio, 48 I 24 bioreaktorów o pojemności 15 ml, pracujące równolegle
  • 9 minibioreaktorów Biostat Q 1 l połączonych z bioanalizatorem Novaflex
  • 4 systemy Labfors 5 firmy Infors HT, które wykorzystują bioreaktory w technologii jednorazowego użytku (SUB) Mobius® 3 l ((DoE) modulowanie i rozwój procesu))
  • 12 systemów bioraktorowych BioFlo® 320 firmy Eppendorf, oparte na technologii jednorazowego użytku w skali 3, 10 lub nawet 50 L (wykorzystywane do domulowania DoE, rozwoju i transferu procesu)
  • 10 bioreaktorów Biostat 10 L wykorzystywanych do rozwoju, optymalizacji, transferu i charakteryzacji procesu
  • Bioreaktory oparte na technologii jednorazowego użytku Multiple HyPerforma™ 50 L firmy Thermo Scientific™ ze sterownikiem HyPerforma G3Pro (rozwój i transfer procesu)

Rozwój procesu downstream

Wykorzystujemy panel najnowocześniejszych technologii separacji i stosujemy metody DoE (projektowania eksperymentów), aby osiągnąć maksymalny odzysk i czystość docelowych białek. Wymagana charakterystyka procesu DSP opracowywana jest w oparciu o zwalidowane modele w małej skali i wspomagana jest przez wysokowydajny sprzęt analityczny.

Nasze możliwości rozwoju procesów downstream dla materiału pochodzącego z hodowli komórek ssaczych obejmują:

  • System filtracji stycznej z zastosowaniem technologii jednorazowej (TFF) Allegro™
  • Systemy chromatograficzne ÄKTA™
  • Automatyczne systemy optymalizacji filtracji

Współpraca z naszym zespołem ds. rozwoju procesów

„Jesteśmy skoncentrowani na osiąganiu pozytywnych rezultatów i zdeterminowani do terminowej realizacji projektów.”

Jesteśmy zespołem, który wspiera rozwój projektów wykorzystując kompleksową wiedzę, najnowocześniejszy sprzęt i opracowane technologie, aby zoptymalizować proces rozwoju i wytworzenia Twojego leku.

Skontaktuj się

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.

We use cookies

Polpharma Biologics uses cookies and other similar technologies (hereinafter: cookies) on its webpages and mobile applications (hereinafter, jointly, Website). The user can manage cookies independently by changing the web browser settings. If you do not consent for your personal data to be collected via cookies, you should change your web browser settings or stop using the Website.

Using the Website without changing the web browser settings indicates your acceptance of the use of cookies by Polpharma. Acceptance of the web browser settings indicates your consent to profiling on the basis of the information contained in cookies. Consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of consent does not affect lawfulness of any processing activities carried out under consent before its withdrawal.

For more details see the Cookie Policy.