Rozwój procesu

Tworzenie skalowalnych procesów upstream i downstream

Wspieramy rozwój projektów wykorzystując nasze know-how, najnowocześniejszy sprzęt i opracowane technologie, aby zapewnić optymalny dla Twojego produktu proces rozwoju, przy utrzymaniu najwyższego poziomu wydajności w obu etapach procesu: upstream i downstream.

Rozwój procesu upstream

Prowadzimy wieloparametryczne eksperymenty z użyciem wysokowydajnych systemów ambr15, aby zoptymalizować dobór mediów i warunki hodowli. Wymagana charakterystyka procesu USP opracowywana jest w oparciu o zwalidowane modele w małej skali oraz wspomagana przez wysokowydajne sprzęty analityczne.

Nasze możliwości rozwoju procesów upstream w hodowli komórek ssaczych obejmują:

  • Dwa systemy ambr® obejmujące, odpowiednio, 48 I 24 bioreaktorów o pojemności 15 ml, pracujące równolegle
  • 9 minibioreaktorów Biostat Q 1 l połączonych z bioanalizatorem Novaflex
  • 4 systemy Labfors 5 firmy Infors HT, które wykorzystują bioreaktory w technologii jednorazowego użytku (SUB) Mobius® 3 l ((DoE) modulowanie i rozwój procesu))
  • 12 systemów bioraktorowych BioFlo® 320 firmy Eppendorf, oparte na technologii jednorazowego użytku w skali 3, 10 lub nawet 50 L (wykorzystywane do domulowania DoE, rozwoju i transferu procesu)
  • 10 bioreaktorów Biostat 10 L wykorzystywanych do rozwoju, optymalizacji, transferu i charakteryzacji procesu
  • Bioreaktory oparte na technologii jednorazowego użytku Multiple HyPerforma™ 50 L firmy Thermo Scientific™ ze sterownikiem HyPerforma G3Pro (rozwój i transfer procesu)

Rozwój procesu downstream

Wykorzystujemy panel najnowocześniejszych technologii separacji i stosujemy metody DoE (projektowania eksperymentów), aby osiągnąć maksymalny odzysk i czystość docelowych białek. Wymagana charakterystyka procesu DSP opracowywana jest w oparciu o zwalidowane modele w małej skali i wspomagana jest przez wysokowydajny sprzęt analityczny.

Nasze możliwości rozwoju procesów downstream dla materiału pochodzącego z hodowli komórek ssaczych obejmują:

  • System filtracji stycznej z zastosowaniem technologii jednorazowej (TFF) Allegro™
  • Systemy chromatograficzne ÄKTA™
  • Automatyczne systemy optymalizacji filtracji

Współpraca z naszym zespołem ds. rozwoju procesów

„Jesteśmy skoncentrowani na osiąganiu pozytywnych rezultatów i zdeterminowani do terminowej realizacji projektów.”

Jesteśmy zespołem, który wspiera rozwój projektów wykorzystując kompleksową wiedzę, najnowocześniejszy sprzęt i opracowane technologie, aby zoptymalizować proces rozwoju i wytworzenia Twojego leku.

Skontaktuj się

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.