Testy analityczne i biologiczne

Zestaw narzędzi zapewniający biopodobieństwo

Oferujemy obszerny zestaw narzędzi analitycznych i biologicznych dowodzących biopodobieńswo do leku referencyjnego, w tym dogłębną analizę modyfikacji potranslacyjnych

Testy analityczne

Opracowujemy i kwalifikujemy metody fizykochemiczne i bioanalityczne umożliwiające pełną charakterystykę parametrów jakościowych docelowego białka. Jedną z ważnych kompetencji jest możliwość dogłębnej analizy modyfikacji potranslacyjnych, dająca pewność, że Państwa produkt jest zgodny z cząsteczką oryginalną.

 • Badania ilościowe
  • Zawartość białka (A280)
  • Miano (oktet, APAC)
 • Badania strukturalne
  • Sekwencjonowanie aminokwasów
  • Mapowanie peptydowe (RP-LC-MS)
 • Badania wariantów ładunkowych i profilu glikolizacji
  • Warianty ładunkowe (HPC-CEX)
  • Specyficzna dla miejsca deamidacja przez mapowanie peptydów (RP-LC-MS)
  • Specyficzne dla miejsca utlenianie przez mapowanie peptydów (RP-LC-MS)
  • N-glikany (HILIC-FLR / MS)
 • Agregacja i integralność
  • Dimery / agregaty (HPLC-SEC / MALS)
  • Fragmenty (CE-SDS)
 • Czystość i stabilność
  • HCP (Elisa)
  • hcDNA (qPCR)
  • Pozostałości białka A (ELISA)
  • Stabilność termiczna (nano-DSF)
 • Bezpieczeństwo
  • Zanieczyszczenia biologiczne
  • Endotoksyny
  • Sterylność
  • Mykoplazma

Testy biologiczne

Rozwinęliśmy zestawy testów biologicznych specjalne zaprojektowanych, aby móc porównać aktywność produktów biopodobnych do oryginalnych. Obejmują one:

 • Wiązanie białek (ELISA)
 • Test oparte na komórkach
 • Wiązanie z antygenami błonowymi (FACS) żywych komórek
 • Klasyczny test ADCC wykorzystujący naszą zastrzeżoną linię komórek docelowych
 • Test CDC
 • Wiązanie FcgR (CD16V, CD16F, CD32, CD64 and FcRn) na żywych komórkach

Licencje produktowe i współpraca

„Jesteśmy skoncentrowani na osiąganiu pozytywnych rezultatów i terminowej realizacji projektów.”

Nasze usługi w zakresie testów analitycznych i biologicznych mają na celu wspomaganie projektów opracowywania leków w celu zapewnienia im odpowiedniej jakość i czystości.

Skontaktuj się

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.