Rozwój analityczny oraz kontrola jakości

Proces fill&finish z wykorzystaniem technologii single-use.

Polpharma Biologics rozwija, kwalifikuje oraz waliduje metody stosowane w późnych etapach rozwoju leków biopodobnych. Gwarantuje pełną kontrolę jakości niezbędną do wytwarzania oraz wprowadzania na rynek cząsteczek biopodobnych.

Rozwój analityczny oraz kontrola jakości

  • Agregacja i charakteryzacja cząstek:

  • HIAC do pomiarów farmakopealnych
  • Mikroprzepływowy system obrazowania (MFI) do oznaczania ilości i obrazowania cząstek
  • Nefelometr do pomiaru zmętnienia
  • DLS i SEC-UPLC do oznaczania agregacji
  • Inne możliwości:

  • Reometr i wiskozymetr mVROC do oznaczania właściwości reologicznych
  • Stanowisko inspekcji wizualnej
  • Oznaczanie szczelności zamknięcia pojemników poprzez badanie metodą wnikania barwnika
  • Komory do badań stabilności

Współpraca z zespołem fill&finish

„Zależy nam na pozytywnych wynikach i terminowej realizacji projektów zgodnie z harmonogramem”

Wspieramy projekty fill&finish korzystając z naszej wiedzy, najnowocześniejszego sprzętu i własnych technologii. Rozumiemy, że wdrożenie produktu do badań klinicznych i na rynek wymaga pracy zgodnie z harmonogramem.

Skontaktuj się

Przeczytaj i zobacz więcej

Zapraszamy do zapoznania z materiałami opracowanymi przez naszych naukowców. Dzielimy się wiedzą, artykułami i pracami naukowymi. Zobacz nasze seminaria internetowe i filmy.

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.