Rozwój formulacji

Optymalizacja procesu rozwoju postaci leku

Pogłębione rozumienie natury biomolekuł wynika z pracy włożonej przez naszych pracowników w badania nad produktami leczniczymi i jest podstawą skutecznego opracowania formulacji. Takie podejście umożliwia nam ukierunkowany i szybki rozwój produktów leczniczych.

Rozwiązania w zakresie produktów leczniczych

Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy technologii o wysokiej przepustowości jesteśmy w stanie zapewnić szybkie opracowanie końcowej postaci leku. Gwarantujemy jednocześnie przeprowadzenie zarówno przyspieszonych jak i wykonywanych w czasie rzeczywistym testów stabilności, w pełnej zgodności ze standardami ICH.

W celu określenia krytycznych parametrów procesu i wytworzenia aseptycznego produktu leczniczego do badań przedklinicznych wykorzystujemy półautomatyczną linię napełniania.

Urządzenia do procesu rozwoju formulacji:

  • UNit 445 do szybkich badań przesiewowych substancji pomocniczych
  • Freeslate Protegé 300 do automatycznych pomiarów cząstek stałych, barwy i zmętnienia
  • Stanowiska półautomatycznego napełniania i plombowania
  • DSC do wyznaczania temperatur topnienia

Praca z zespołem produktów leczniczych

„Jesteśmy zaangażowani w uzyskiwanie pozytywnych rezultatów i dostarczanie na czas projektów zgodnych ze specyfikacją”

Jesteśmy zespołem, który realizuje projekty opracowywania receptur wykorzystując globalną wiedzę, najnowocześniejszy sprzęt i innowacyjne technologie, aby dostarczyć preparat zoptymalizowany pod kątem Twojego produktu.

Skontaktuj się

Przeczytaj i zobacz więcej

Zapraszamy do zapoznania z materiałami opracowanymi przez naszych naukowców. Dzielimy się wiedzą, artykułami i pracami naukowymi. Zobacz nasze seminaria internetowe i filmy.

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.