Rozwój procesów fermentacji i oczyszczania

Wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologie, które umożliwiają szybkie opracowywanie procesów wytwarzania, jednocześnie zapewniając zoptymalizowane wyniki przy najwyższym poziomie wydajności.

Rozwój procesu Upstream

Nasz proces mikrobiologiczny rozwijany jest w osobnych laboratoriach przez dedykowany personel. Odpowiada w pełni naszym możliwościom w zakresie rozwoju procesów w komórkach ssaczych.

 • Wykorzystywane systemy bioreaktorowe:
 • 10 L wv Labfors Infors 5 (preferowana skala do transferu procesu)
 • 6 x 2L wv Sartorius Stedim Biostat B Twin (preferowana skala do charakterystyki i transferu procesu)
 • Homogenizator:
 • Panda Plus 2000
 • System TFF:
 • Akta Flux 6
 • Wirówki:
 • Backman Coulter Avanti J-26 & Alfa Laval small scale continuous centrifuge

Rozwój procesu Downstream

Wykorzystujemy najnowocześnie technologie separacji i stosujemy metodykę DoE (ang. Design Of Experiments - projektowania eksperymentów), aby osiągnąć maksymalny odzysk i czystość wytwarzanych białek. Charakterystyka procesu Downstream Process opracowywana jest w oparciu o modele zwalidowane w małej skali i wspomagana przez wysokowydajne instrumentarium analityczne.

 

Posiadamy możliwości rozwoju procesów Downstream  dla hodowli mikrobiologicznych z wykorzystaniem:

 • Systemów jednorazowych do filtracji stycznej (TFF) Allegro™
 • Systemów chromatograficznych ÄKTA™
 • Zautomatyzowanych systemów optymalizacji filtracji

Współpraca z naszym zespołem ds. rozwoju procesów

„Jesteśmy skoncentrowani na osiąganiu pozytywnych rezultatów i zdeterminowani do terminowej realizacji projektów.”

Jesteśmy zespołem, który wie jak wesprzeć i zoptymalizować każdy projekt wykorzystując globalne know-how, najnowocześniejszy sprzęt i opracowane technologie.

Skontaktuj się

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.