Rozwój metod analitycznych

Kompleksowy zestaw narzędzi bioanalitycznych

Wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt i kompleksową wiedzę, aby zapewnić wszechstronną analizę produktów wyrażanych przez drobnoustroje. Pozwala nam to wytwarzać złożone cząsteczki, takie jak białka fuzyjne i koniugaty leków.

Zestaw narzędzi analitycznych

Wszystkie wymagane metody fizykochemiczne i bioanalityczne zostały dobrze sprawdzone i zwalidowane w warunkach naszego ośrodka i są w pełni charakteryzują parametry jakościowe docelowego białka, włącznie z pogłębioną analizą modyfikacji potranslacyjnych.

Platformy metody dla analizy właściwości fizykochemicznych

  • Metody chromatograficzne (SEC, CEX, RP, HIC, HILIC)
  • Metody spektrofotometryczne (UV-VIS, FTIR, BCA, met. fluorescencyjna)
  • Metody elektroforetyczne (CE-SDS non-red, CE-SDS red)
  • Metody spektrometrii mas (LC-MS, CESI-MS)
  • Wysokowydajna elektroforeza chipowa w przypadku glikanów, z wariantami ładunku
  • Platformy metod do analizy właściwości biologicznych

  • Testy komórkowe (luminescencyjne, cytometryczne)
  • Metody oparte na testach ELISA
  • PCR

Współpraca z zespołem analitycznym

„Jesteśmy skoncentrowani na osiąganiu pozytywnych rezultatów i terminowej realizacji projektów zgodnie ze specyfikacją.”

Nasz zespół analityczny został zaprojektowany tak, aby w optymalny sposób wspierać naszych partnerów w rozwoju ich produktów zapewniając ich najwyższą jakość i wydajność.

Skontaktuj się

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.

We use cookies

Polpharma Biologics uses cookies and other similar technologies (hereinafter: cookies) on its webpages and mobile applications (hereinafter, jointly, Website). The user can manage cookies independently by changing the web browser settings. If you do not consent for your personal data to be collected via cookies, you should change your web browser settings or stop using the Website.

Using the Website without changing the web browser settings indicates your acceptance of the use of cookies by Polpharma. Acceptance of the web browser settings indicates your consent to profiling on the basis of the information contained in cookies. Consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of consent does not affect lawfulness of any processing activities carried out under consent before its withdrawal.

For more details see the Cookie Policy.