Rozwój metod analitycznych

Kompleksowy zestaw narzędzi bioanalitycznych

Wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt i kompleksową wiedzę, aby zapewnić wszechstronną analizę produktów wyrażanych przez drobnoustroje. Pozwala nam to wytwarzać złożone cząsteczki, takie jak białka fuzyjne i koniugaty leków.

Zestaw narzędzi analitycznych

Wszystkie wymagane metody fizykochemiczne i bioanalityczne zostały dobrze sprawdzone i zwalidowane w warunkach naszego ośrodka i są w pełni charakteryzują parametry jakościowe docelowego białka, włącznie z pogłębioną analizą modyfikacji potranslacyjnych.

Platformy metody dla analizy właściwości fizykochemicznych

  • Metody chromatograficzne (SEC, CEX, RP, HIC, HILIC)
  • Metody spektrofotometryczne (UV-VIS, FTIR, BCA, met. fluorescencyjna)
  • Metody elektroforetyczne (CE-SDS non-red, CE-SDS red)
  • Metody spektrometrii mas (LC-MS, CESI-MS)
  • Wysokowydajna elektroforeza chipowa w przypadku glikanów, z wariantami ładunku
  • Platformy metod do analizy właściwości biologicznych

  • Testy komórkowe (luminescencyjne, cytometryczne)
  • Metody oparte na testach ELISA
  • PCR

Współpraca z zespołem analitycznym

„Jesteśmy skoncentrowani na osiąganiu pozytywnych rezultatów i terminowej realizacji projektów zgodnie ze specyfikacją.”

Nasz zespół analityczny został zaprojektowany tak, aby w optymalny sposób wspierać naszych partnerów w rozwoju ich produktów zapewniając ich najwyższą jakość i wydajność.

Skontaktuj się

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.