Zarządzanie projektami

“Jesteśmy ekspertami w zarządzaniu projektami. Komunikujemy się jasno i precyzyjnie.”

Fundamentem naszej pracy jest filozofia „We care”. Jesteśmy zespołem, który dba, w imieniu swoich klientów, aby realizacja projektów przebiegała sprawnie i przynosiła najwyższej jakości efekty, w optymalnym czasie.

Najważniejszym celem naszego działania jest zagwarantowanie, że produkty naszych partnerów będą dostępne dla pacjentów lub przejdą kolejną fazę rozwoju zgodnie z założonym harmonogramem.

Zespół Zarządzania Projektami

Zespół kierowników projektów posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu rozwojem leków biologicznych.

Większość z jego członków, przed objęciem funkcji kierownika projektu, pracowała w CMC zdobywając doświadczenie kliniczne w zakresie rejestracji leków i własności intelektualnej. Łącząc swoje kompetencje tworzą zespół, który skutecznie prowadzi projekty naszych klientów, efektywnie wykorzystując możliwości jakie daje Polpharma Biologics.

Indywidualna opieka klienta

Inicjując projekt wyznaczamy doświadczonego kierownika projektu, który koordynuje i zarządza pracą zespołu. Będzie on jedyną osobą kontaktującą się z klientem w całym okresie naszej współpracy. To dedykowany kierownik projektu dba o regularne informowanie naszego klienta na temat statusu działań i postępu prac.

Nasza otwartość i uczciwość nie uznaje wyjątków

Uważamy, że przejrzystość i uczciwość w komunikacji ma zasadnicze znaczenie dla udanej współpracy. Zarówno dobre jak i złe wiadomości przekazujemy, naszym partnerom, od razu a następnie niezwłocznie przystępujemy do rozwiązywania zadania. W pełni koncentrujemy się na terminowej realizacji projektów, utrzymując najwyższą jakość.

Skontaktuj się

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.

We use cookies

Polpharma Biologics uses cookies and other similar technologies (hereinafter: cookies) on its webpages and mobile applications (hereinafter, jointly, Website). The user can manage cookies independently by changing the web browser settings. If you do not consent for your personal data to be collected via cookies, you should change your web browser settings or stop using the Website.

Using the Website without changing the web browser settings indicates your acceptance of the use of cookies by Polpharma. Acceptance of the web browser settings indicates your consent to profiling on the basis of the information contained in cookies. Consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of consent does not affect lawfulness of any processing activities carried out under consent before its withdrawal.

For more details see the Cookie Policy.