Nasze ośrodki

Dzięki nowoczesnym ośrodkom zlokalizowanym w całej Europie Polpharma Biologics – wykorzystując posiadaną wiedzę, kompetencje i zasięg przy opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań – należy do czołówki firm branży biofarmaceutycznej.

icon
Gdański Park Naukowo-Technologiczny

ul. Trzy Lipy 3, Budynek A
80-172 Gdańsk
Polska

Gdańsk, Polska

Rozwój i produkcja cGMP substancji leczniczej i produktu leczniczego.

  • Gdańsk
  • Warszawa-Duchnice
  • Utrecht
icon
Gdański Park Naukowo-Technologiczny

ul. Trzy Lipy 3, Budynek A
80-172 Gdańsk
Polska

Nasze centrum badawczo-rozwojowe wraz z zakładem produkcyjnym zajmuje powierzchnię 7500 metrów kwadratowych i jest zlokalizowane w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. To jeden z najnowocześniejszych kompleksów biotechnologicznych w Europie. Zajmujemy się tu opracowywaniem procesów oraz produkcją GMP materiałów klinicznych i komercyjnych w średniej skali, korzystając ze wsparcia działów kontroli jakości i zarządzania projektami.

Jesteśmy przygotowani na rozwój niestandardowych preparatów i produktów leczniczych, testowanych pod kątem stabilności, zgodnej ze standardami ICH. Skala wszystkich procesów może zostać zwiększona oraz przeniesiona do innych ośrodków produkcyjnych Polpharma Biologics, posiadających certyfikat GMP w zakresie hodowli komórek ssaczych i procesów mikrobiologicznych.

Wydajność:

Komórki ssacze: 2 x 50 l, 1 x 250 l, 2 x 1000 l
Mikroorganizmy: 1 x 500 l

Kompetencje ośrodka:

Polpharma Biologics S.A.

Zarząd: Jan Krzewiński, Adriana Kiędzierska-Mencfeld Polpharma Biologics S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000763945, NIP 9571112470, kapitał zakładowy 695 000 000 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000120346.

icon
Ośrodek w Warszawie

ul. Spółdzielcza 4, Duchnice
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
+48 726 750 564

Warszawa-Duchnice, Polska

Modułowy wielkoskalowy zakład wytwarzania substancji leczniczych i produktów leczniczych.

  • Gdańsk
  • Warszawa-Duchnice
  • Utrecht
icon
Ośrodek w Warszawie

ul. Spółdzielcza 4, Duchnice
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
+48 726 750 564

Centrum wytwarzania substancji leczniczych na skalę przemysłową, działający według wytycznych GMP, znajduje się w Warszawie-Duchnicach i jest jednym z największych ośrodków tego rodzaju w Europie. Jego celem jest zaspokajanie rosnącego, globalnego zapotrzebowania na produkty biofarmaceutyczne.

W Duchnicach możemy realizować produkcję substancji leczniczej, zarówno na potrzeby kliniczne jak i komercyjne na poziomie 2000l. Posiadamy również bioreaktory oparte na technologii jednorazowego użytku o pojemności od 50 do 500l., które pozwalają na obsługę klientów zgłaszających mniejsze zapotrzebowanie produkcyjne.

Wydajność:

Komórki ssacze:
3 x 500 L
4 x 2,000 L
Możliwość rozbudowy do 30,000 L

Kompetencje ośrodka:

Polpharma Biologics Warsaw Sp. z o.o.

Zarząd: Frank Ternes, Frederic Papp, Igor Kostyszyn, Wojciech Kowalski

Polpharma Biologics Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Spółdzielcza 4, Duchnice, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000498732, nr VAT UE: PL 118-20-96-979, Regon: 147109384, kapitał zakładowy 109 835 000 PLN (wpłacony w całości).

icon
Alexander Numan Building

Yalelaan 46 (II piętro)
3584 CM Utrecht
Holandia
+31 88 9956 320

Utrecht, Holandia

Odkrycia, optymalizacja i rozwój linii komórkowych

  • Gdańsk
  • Warszawa-Duchnice
  • Utrecht
icon
Alexander Numan Building

Yalelaan 46 (II piętro)
3584 CM Utrecht
Holandia
+31 88 9956 320

Nasza placówka znajduje się na terenie Parku Naukowego w Utrechcie – Centrum Edukacji, Badań i Przedsiębiorczości. To jeden z najnowocze-
śniejszych ośrodków skupiający się na rozwoju linii komórek, produkcji przeciwciał monoklonalnych (mAbs) oraz innych białek (także w procesach w skali laboratoryjnej), jak również na wytwarzaniu nowych leków biologicznych (NBE).

Obecnie w holenderskim zakładzie zatrudniamy ok. 50 osób. Wiele z nich zaczęło swoją pracę na początkowy etapie rozwoju branży biotechnologicznej.

Polpharma Biologics Utrecht B.V.

Polpharma Biologics Utrecht B.V. jest spółką zarejestrowaną w Holandii z siedzibą pod adresem Yalelaan 46, 3584CM Utrech. Jej działalność jest potwierdzona przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem rejestracyjnym (KVK) 58858466

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.