Czołowy zespół w branży

W Polpharma Biologics dążenie do doskonałości zaczyna się od liderów.

Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu naszych liderów zarówno w rozwoju i wytwarzaniu biofarmaceutyków, jak i w ich wprowadzaniu na rynek – nasz międzynarodowy zespół kierowniczy wnosi wiedzę i pasję do każdego projektu.

Nasi liderzy - Grupa Polpharma Biologics

Nasi liderzy zarządzają działalnością biznesową wnosząc doświadczenie zdobyte w wielu globalnych firmach biotechnologicznych.

„To tutaj powstają nowe cząsteczki, substancje aktywne i leki dla największych firm na świecie”

Next
Jerzy Starak

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Polpharma Biologics Group

„Zależy nam na tym, by wywiązywać się z naszych zobowiązań”

Next
Hannes Teissl

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Polpharma Biologics Group

„Naszą pasją jest zapewnianie bezpiecznych i skutecznych leków pacjentom”

Next
Dr Joerg Windisch

Prezes Zarządu, Polpharma Biologics Group

„Zależy nam na tym, by wywiązać się z naszych zobowiązań”

Next
Jan Krzewiński

Prezes Zarządu, Polpharma Biologics Gdańsk

„Pracujemy z zaangażowaniem i znajdujemy innowacyjne rozwiązania”

Next
Frederic Papp

Prezes Zarządu, Polpharma Biologics Warszawa-Duchnice

„Jesteśmy ekspertami w zarządzaniu projektami, utrzymujemy przejrzystą komunikację i zawsze wywiązujemy się z naszych zobowiązań”

Next
Alexandra Moulson

VP Programów, Portfolio i Strategii, Polpharma Biologics

„Nasi pacjenci oczekują innowacyjnych leków wysokiej jakości i zasługują na takie produkty”

Next
Mathieu Ballie

VP Jakości, Polpharma Biologics Group

„Każdego cenimy w takim samym stopniu i zawsze traktujemy się nawzajem z szacunkiem”

Next
Lidia Ołowska

VP Departamentu Ludzie i Organizacja, Polpharma Biologics Gdańsk

„Dbamy o uczciwość i przejrzystość naszych działań”

Next
Agnieszka Kosowska

Dyrektor ds. Prawnych i Relacji Zewnętrznych, Polpharma Biologics

„Pracujemy z zaangażowaniem i znajdujemy innowacyjne rozwiązania”

Next
Dr Adriana Kiędzierska-Mencfeld

Dyrektor Oddziału, Polpharma Biologics Gdańsk

Rada konsultacyjna

Członkowie Rady Doradczej Polpharma Biologics mają unikalną wiedzę biotechnologiczną i międzynarodowe doświadczenie w rozwoju nowych leków biologicznych i biopodobnych.

Next
Hans Peter Hasler

Członek Rady Doradczej, Polpharma Biologics Group

Next
Wolf Berthold

Członek Rady Doradczej, Polpharma Biologics Group

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.