Historie kariery

Przeczytaj prawdziwe historie naszych pracowników

Zróżnicowanie naszych zespołów pod względem obszarów kompetencji oraz doświadczeń zdobytych w różnym środowisku pozwala nam tworzyć innowacyjne rozwiązania dla poszczególnych wyzwań. Zachęcamy do zapoznania się z pracą naszych kolegów, od której tak wiele zależy w Polpharma Biologics.

Dariusz Suchy

Starszy Kierownik Rozwoju Produktu Gotowego

Kieruję sekcją odpowiadającą za opracowywanie produktów leczniczych. Przygotowujemy receptury zapewniające stabilność i skuteczność leku, wybieramy opakowania pierwotne odpowiednie do przechowywania i stosowania produktu oraz projektujemy proces wytwarzania. To bardzo zróżnicowany i złożony zakres obowiązków!

Mój zespół zamienia substancję leczniczą w produkt, który może być stosowany u ludzi, dbając o jego skuteczność, bezpieczeństwo i zgodność terapeutyczną. Zajmujemy się ostatnią fazą prac na produktem, będąc tym samym najbliżej pacjenta. Przeprowadzamy też końcowe testy zgodności naszych produktów leczniczych z klinicznymi przyrządami do podawania leku.

Najważniejszej jest poczucie, że robimy coś pożytecznego i istotnego. Nasza praca to również mnóstwo wyzwań i brak utartych schematów. Każdy zawsze może starać się coś ulepszyć. Jednak tej swobodzie musi towarzyszyć poczucie odpowiedzialności. Różnorodność zadań sprawia, że nigdy się nie nudzimy!

Polpharma Biologics daje mi możliwości pracy w różnych obszarach. Jednak firma musi ufać, że sprostam wyzwaniom w nowej roli. Mam poczucie, że ograniczenia nie istnieją, a ciężka praca i zademonstrowanie swojego potencjału zostaną zauważone.

Paweł Górniak

Starszy Kierownik Rozwoju Procesu Mikrobiologicznego

Moja praca polega na kierowaniu grupą odpowiadającą za opracowywanie wczesnych etapów procesu drobnoustrojowego w dziale badań i rozwoju technicznego. Zajmujemy się przede wszystkimi projektowaniem, opracowywaniem i realizacją optymalnych procesów fermentacji drobnoustrojowej, a następnie, razem z kolegami z działu produkcji, przygotowujemy zwiększenie ich skali.

Mój zespół i ja zarządzamy swego rodzaju biofabrykami, w których robotnikami są drobnoustroje, czyli bakterie. To właśnie te małe organizmy dokonują cudu — wytwarzają aktywną substancję farmaceutyczną (API), która jest głównym składnikiem opracowywanego leku.

W pracy dla Polpharmy Biologics najbardziej lubię ludzi, z którymi współpracuję. Jeszcze nigdzie nie spotkałem tak zaangażowanych i zmotywowanych osób, jak właśnie tutaj. Jesteśmy autentycznie jednym zespołem, realizującym wspólny cel. Nikt z nas nie potrafiłby się obejść bez reszty.

Po ukończeniu studiów musiałem wyjechać za granicę, aby móc pracować w branży. Po kilku latach otrzymałem propozycję powrotu do kraju i podjęcia pracy w Polpharma Biologics. To była okazja, której nie mogłem przepuścić i na którą nie mogłem wcześniej liczyć. To naprawdę niezwykła firma zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku farmaceutycznym.

Edyta Smolińska

Lider Projektów Analitycznych

Jestem kierownikiem projektów analitycznych w sekcji rozwoju analitycznego działu badań i rozwoju technicznego Polpharma Biologics. Do moich obowiązków należy wspieranie działu rozwoju analitycznego we wszystkich kwestiach związanych z projektem. Wspieram także inne zespoły w zakresie współpracy z analitykami.

Dział rozwoju analitycznego dostarcza rzetelnych wyników badań na wszystkich etapach rozwoju procesu. Dane z naszych zespołów służą potwierdzeniu jakości i bezpieczeństwa procesu wytwarzania naszych leków. Dzięki temu pacjenci mogą być pewni, że opracowany proces reprezentuje najwyższy poziom.

Lubię pracować dla Polpharmy Biologics przede wszystkim dlatego, że otaczają mnie tu fantastyczni ludzie. Atmosfera w pracy jest naprawdę świetna. Ludzie są duchem tej firmy. Lubię tę pracę także dlatego, że jest bardzo interesująca, chociaż nie brakuje w nie wyzwań.

Pracę w Polpharmie Biologics podjęłam jako technik laboratoryjny. W ciągu 5 lat awansowałam na szefa projektów analitycznych. Dzięki środowisku sprzyjającemu rozwojowi zawodowemu oraz rosnącemu zakresowi obowiązków zdobyłam cenne doświadczenie i wiedzę. Otrzymane szanse na rozwój zawdzięczam przełożonemu, który dba i troszczy się o pracowników. Odważyłam się je wykorzystać dzięki wsparciu szefa i współpracowników.

Monika Gurbała-Marzec

Ekspert Zgodności Jakości

Pracuję w zespole zapewnienia zgodności. Nadzoruję wdrażanie, konfigurowanie i testowanie oprogramowania, a także infrastrukturę IT pod kątem zgodności z przepisami i wytycznymi.

Ze względu na wszechobecną cyfryzację dane uzyskiwane z wykorzystaniem oprogramowania mają kluczowe znaczenie. Na ich podstawie zapadają decyzje wpływające na jakość leków przyjmowanych przez pacjentów.

W Polpharmie Biologics jesteśmy jednym zespołem i realizujemy wspólny cel. Cenię ludzi, z którymi pracuję. Mogę uczestniczyć w budowaniu systemów w jedynej w Polsce firmie o takim profilu.

W Polpharmie Biologics jestem otoczona doświadczonymi ludźmi, od których mogę się uczyć. Osoby te chętnie dzielą się swoją wiedzą. Mam okazję do nauki i rozwoju dzięki programom szkoleniowym, webinariom oraz dostępowi do przewodników i publikacji. Mogę także rozwijać tzw. miękkie umiejętności, które bardzo sobie cenię.

Współpracujmy, aby dostarczać wysokiej jakości leki biopodobne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.