Nasi partnerzy

Aby poprawić dostęp pacjentów do leków biologicznych nawiązaliśmy współpracę z największymi firmami biofarmaceutycznymi na świecie. Współpracujemy, aby zapewnić, że nasze leki biopodobne dotrą do tych, którzy najbardziej ich potrzebują.

Nasze partnerstwa

Zawarliśmy globalną umowę z firmą Sandoz AG dotyczącą komercjalizacji biopodobnego natalizumabu.
Zawarliśmy globalną umowę z firmą Sandoz AG dotyczącą komercjalizacji biopodobnego natalizumabu.

Zgodnie z umową, jesteśmy odpowiedzialni za rozwój, produkcję i dostawę leku biopodobnego, dla którego Sandoz posiada globalne prawa do komercjalizacji. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Dowiedz się więcej
Zawiązaliśmy spółkę typu joint venture, Bioeq, z Santo Holding AG (Grupa Strüngmann) w celu rozwoju biopodobnego ranibizumabu.
Zawiązaliśmy spółkę typu joint venture, Bioeq, z Santo Holding AG (Grupa Strüngmann) w celu rozwoju biopodobnego ranibizumabu.

Licencja dotycząca tej molekuły została pozyskana od Formycon AG, a lek biopodobny był następnie rozwijany przez Bioeq AG.

Dowiedz się więcej
Nasza spółka joint venture, Bioeq, zawarła z firmą Coherus umowę na komercjalizację biopodobnego ranibizumabu.
Nasza spółka joint venture, Bioeq, zawarła z firmą Coherus umowę na komercjalizację biopodobnego ranibizumabu.

Coherus BioSciences, Inc. posiada prawa do komercjalizacji kandydata na lek biopodobny do Ranibizumab (Lucentis®), który stosowany jest w okulistyce w Stanach Zjednoczonych. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Dowiedz się więcej
Nasza spółka joint venture, Bioeq, zawarła z firmą Teva umowę na komercjalizację biopodobnego ranibizumabu.
Nasza spółka joint venture, Bioeq, zawarła z firmą Teva umowę na komercjalizację biopodobnego ranibizumabu.

Teva posiada prawa do komercjalizacji kandydata na lek biopodobny do Ranibizumab (Lucentis®), który stosowany jest w okulistyce w Europie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Dowiedz się więcej

Obszary naszych zainteresowań

Koncentrujemy się na opracowywaniu leków biopodobnych, które posiadają znaczący potencjał rynkowy. W oparciu o ekspercką analizę rynku i ocenę kliniczną konsekwentnie inwestujemy w prace rozwojowe nad jednym nowym lekiem biopodobnym rocznie.

Nasze podejście do partnerstwa

Jesteśmy jedną z wiodących firm biotechnologicznych koncentrujących się wyłącznie na opracowywaniu leków biopodobnych. Zajmujemy się rozwojem tych substancji od etapu koncepcji do produkcji na dużą skalę. Komercjalizacja wielu leków biopodobnych jest przedmiotem współpracy z największymi firmami w zakresie praw marketingowych nadanych na różnych terytoriach.

Szukamy partnerów, dla których istotą współpracy jest zwiększenie dostępu do rynku dla najbardziej potrzebnych terapii. Szczególnie dotyczy to firm zainteresowanych prawami marketingowymi na terytoriach USA, Europy i Azji.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

Skontaktuj się

Najnowsze wiadomości na temat badań

Zapraszamy do zapoznania się i obejrzenia materiałów opracowanych przez naszych naukowców. Poznajcie ciekawe artykuły, prace naukowe, seminaria internetowe, broszury i filmy.

Współpracujmy, aby dostarczać wysokiej jakości leki biopodobne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.