Oferta i portfolio

W Polpharma Biologics koncentrujemy się na rozwoju najnowszej generacji leków biopodobnych, aby zwiększyć dostęp pacjentów do leków i obniżyć koszty terapii. Stale rozwijamy autorskie linie komórkowe, a niektóre z naszych produktów są bliskie wprowadzenia na rynek. Zależy nam na współpracy z największymi światowymi firmami biofarmaceutycznymi, aby nasze leki mogły docierać do pacjentów, którzy ich najbardziej potrzebują.

Portfolio leków produkcyjnych

Opracowujemy leki biopodobne, które będą stosowane w leczeniu powszechnie występujących schorzeń. Na komercjalizację wielu z tych leków zostały już zawarte umowy licencyjne. Dla pozostałych opracowywanych przez nas cząsteczek jesteśmy otwarci na kolejne partnerstwa. W oparciu o ekspercką analizę rynku i ocenę kliniczną konsekwentnie inwestujemy w prace rozwojowe nad jednym nowym lekiem biopodobnym rocznie.

Nasi partnerzy

Aby rozwijać i wprowadzać na rynek leki biopodobne współpracujemy z największymi firmami biofarmaceutycznymi na świecie. Dzięki tym partnerstwom możemy dotrzeć do jak największej liczby pacjentów.

Współpracujmy, aby dostarczać wysokiej jakości leki biopodobne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.