Co robimy

Tworzymy wysokiej jakości leki, by z pasją rozwijać i dostarczać pacjentom skuteczne oraz bezpieczne rozwiązania terapeutyczne.

Realizujemy to poprzez opracowywanie i wytwarzanie rozwiązań terapeutycznych na potrzeby naszych sieci dystrybucji i sieci dystrybucji naszych partnerów.

Polpharma Biologics prowadzi działalność w dwóch segmentach: opracowywanie własnych cząsteczek i współpraca z partnerami w tym zakresie oraz dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań w dziedzinie opracowywania i wytwarzania, umożliwiających partnerom z branży postępy w przygotowywaniu ich produktów biologicznych.

W obydwu segmentach naszą ambicją jest dostarczanie skutecznych i bezpiecznych leków pacjentom, przy czym cząsteczkami naszych partnerów zajmujemy się z takim samym zaangażowaniem jak własnymi. Dołącz do nas i pracuj przy rozwoju naszych produktów oraz produktów naszych partnerów w międzynarodowych centrach doskonałości w Polsce i Holandii.

Portfolio i współpraca w segmencie produktów biologicznych

Polpharma Biologics opracowuje własne produkty biopodobne i nowe środki lecznicze, na które udziela licencji. Staramy się unowocześniać i rozszerzać portfolio tych produktów z myślą o zwiększeniu dostępu pacjentów do terapii, na które jest duże zapotrzebowanie. Nawiązujemy także współpracę z innymi podmiotami w zakresie wspólnego opracowywania i komercjalizacji leków biopodobnych i nowych środków leczniczych.

Dzięki naszej zastrzeżonej platformie opracowywania linii komórkowych i wysoce wydajnym procesom badawczo-rozwojowym przygotowaliśmy grunt do opracowania wielu kandydatów na leki biopodobne. Nasze leki biopodobne znajdują się w różnych fazach rozwoju klinicznego. Stawiamy na te produkty biopodobne, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy dostępu pacjentów do leków.

solutions_title

solutions_first_desc

solutions_second_desc

Współpracujmy, aby dostarczać wysokiej jakości leki biopodobne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.