Co robimy

Tworzymy wysokiej jakości leki, by z pasją rozwijać i dostarczać pacjentom skuteczne oraz bezpieczne rozwiązania terapeutyczne.

Realizujemy to poprzez opracowywanie i wytwarzanie rozwiązań terapeutycznych na potrzeby naszych sieci dystrybucji i sieci dystrybucji naszych partnerów.

Polpharma Biologics prowadzi działalność w dwóch segmentach: opracowywanie własnych cząsteczek i współpraca z partnerami w tym zakresie oraz dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań w dziedzinie opracowywania i wytwarzania, umożliwiających partnerom z branży postępy w przygotowywaniu ich produktów biologicznych.

W obydwu segmentach naszą ambicją jest dostarczanie skutecznych i bezpiecznych leków pacjentom, przy czym cząsteczkami naszych partnerów zajmujemy się z takim samym zaangażowaniem jak własnymi. Dołącz do nas i pracuj przy rozwoju naszych produktów oraz produktów naszych partnerów w międzynarodowych centrach doskonałości w Polsce i Holandii.

Portfolio i współpraca w segmencie produktów biologicznych

Polpharma Biologics opracowuje własne produkty biopodobne i nowe środki lecznicze, na które udziela licencji. Staramy się unowocześniać i rozszerzać portfolio tych produktów z myślą o zwiększeniu dostępu pacjentów do terapii, na które jest duże zapotrzebowanie. Nawiązujemy także współpracę z innymi podmiotami w zakresie wspólnego opracowywania i komercjalizacji leków biopodobnych i nowych środków leczniczych.

Dzięki naszej zastrzeżonej platformie opracowywania linii komórkowych i wysoce wydajnym procesom badawczo-rozwojowym przygotowaliśmy grunt do opracowania wielu kandydatów na leki biopodobne. Nasze leki biopodobne znajdują się w różnych fazach rozwoju klinicznego. Stawiamy na te produkty biopodobne, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy dostępu pacjentów do leków.

Rozwiązania w zakresie opracowywania i wytwarzania

Posiadamy wszelkie wymagane kompetencje do obsługi projektów biofarmaceutycznych realizowanych na poziomie akademickim, a także przez małe i duże przedsiębiorstwa biotechnologiczne, od wczesnej fazy odkrywania po zaopatrzenie na skalę komercyjną.

Naszymi największymi atutami są integracja, możliwość obsługi całego projektu z większą efektywnością oraz pełna kontrola nad jakością i parametrami — od linii komórkowej, procesu i analityki poprzez produkcję substancji leczniczej i samego produktu leczniczego zgodną z dobrą praktyką wytwarzania (GMP) aż po sterylne napełnianie i zamykanie opakowań. Nasze usługi są dostępnie w odniesieniu do zarówno ssaczych, jak i drobnoustrojowych systemów ekspresyjnych.

Współpracujmy.
Razem twórzmy wysokiej jakości leki biologiczne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.

We use cookies

Polpharma Biologics uses cookies and other similar technologies (hereinafter: cookies) on its webpages and mobile applications (hereinafter, jointly, Website). The user can manage cookies independently by changing the web browser settings. If you do not consent for your personal data to be collected via cookies, you should change your web browser settings or stop using the Website.

Using the Website without changing the web browser settings indicates your acceptance of the use of cookies by Polpharma. Acceptance of the web browser settings indicates your consent to profiling on the basis of the information contained in cookies. Consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of consent does not affect lawfulness of any processing activities carried out under consent before its withdrawal.

For more details see the Cookie Policy.