Spółka joint venture Grupy Polpharma Biologics zawarła umowę na komercjalizację leku biopodobnego do Ranibizumabu wykorzystywanego w terapii okulistycznej

Opublikowany: 07.07.2021

Warszawa, 7 lipca 2021 – Grupa Polpharma Biologics ogłosiła, że jej spółka joint venture z Santo Holding (Grupa Strüngmann) – Bioeq zawarła z Teva Pharmaceutical Industries Ltd. umowę partnerstwa dotyczącą komercjalizacji leku biopodobnego, kluczowego w terapii okulistycznej wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej. Umowa przewiduje rozwój i produkcję kandydata na lek okulistyczny biopodobny do Ranibizumabu (Lucentis®), w ramach której lek będzie sprzedawany w Europie, Kanadzie, Izraelu i Nowej Zelandii. 

Współpraca z Teva Pharmaceutical Industries Ltd., światowym liderem farmaceutycznym, w zakresie komercjalizacji leku biologicznego to potwierdzenie zaufania do najwyższej jakości pracy specjalistów Grupy Polpharma Biologics w obszarze opracowywania i produkcji leków biopodobnych.

Ranibizumab (Lucentis®) jest fragmentem antyangiogennego przeciwciała monoklonalnego (Fab), który został dopuszczony do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej, częstej formy utraty wzroku związanej z wiekiem. Na całym świecie co najmniej 25 do 30 milionów ludzi cierpi na to schorzenie. Wprowadzenie na rynek substancji biopodobnej do Ranibizumabu, dzięki udowodnionemu analitycznemu i klinicznemu podobieństwu, pozwoli zwiększyć konkurencję rynkową, obniżyć koszty a przez to rozszerzyć dostęp pacjentów do terapii.

– Jest to olbrzymi krok naprzód w zakresie leków odmieniających życie. Jesteśmy dumni, że program prac rozwojowych nad lekiem biopodobnym FYB201 został pomyślnie zakończony. Dzięki tej umowie więcej pacjentów uzyska dostęp do wysoce skutecznych metod leczenia utraty wzroku, w tym zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem. Jest to kolejny przykład zaangażowania Grupy Polpharma Biologics w dostarczanie pacjentom bezpiecznych i skutecznych leków – powiedział Dr Joerg Windisch, Prezes Zarządu Grupy Polpharma Biologics.

W roku 2019 Bioeq zawarł umowę z Coherus BioSciences, Inc. dotyczącą komercjalizacji tego leku na terytorium USA.

Informacje o leku biopodobnym do Ranibizumabu
Licencja leku biopodobnego do Ranibizumabu (FYB201) została pozyskana od firmy Formycon AG, wiodącej niemieckiej firmy rozwijającej leki biopodobne. Prace rozwojowe nad opracowaniem leku były prowadzone przez Bioeq AG. Badania kliniczne III fazy wykazały, że skuteczność leczenia pacjentów z nAMD substancją FYB201 jest porównywalna do skuteczności preparatu Lucentis®. 
Lek biopodobny to lek biologiczny wykazujący wysokie podobieństwo do innego, już zatwierdzonego leku biologicznego (tzw. referencyjnego). Dzięki udowodnionemu biopodobieństwu analitycznemu i klinicznemu lek biopodobny można stosować w leczeniu przewlekłych i często zagrażających życiu chorób. Stosowanie substancji biopodobnych obniża koszty terapii i zwiększa dostępność leku dla pacjentów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Grupie Polpharma Biologics
Grupa Polpharma Biologics posiada w Polsce dwa nowoczesne ośrodki rozwoju i produkcji leków biologicznych – ¬centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku oraz nowoczesny ośrodek wytwarzania leków biologicznych w Warszawie-Duchnicach, które można zaliczyć do grona najbardziej zaawansowanych tego typu obiektów w Europie, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową w Holandii. Grupa Polpharma Biologics jest największą polską firmą biotechnologiczną zajmującą się rozwojem i wytwarzaniem leków biopodobnych. Od prawie 10 lat prowadzi działalność na niespotykaną wcześniej w polskim sektorze biotechnologicznym skalę, konsekwentnie inwestując nie tylko w laboratoria i linie produkcyjne, ale też w know-how, tworząc wysoko wyspecjalizowane miejsca pracy oraz rozwijając współpracę nauki z biznesem. 

Grupa zatrudnia obecnie w Polsce ponad 800 osób, w tym najwyższej klasy specjalistów z kraju i ze świata. 
Więcej informacji na stronie www.polpharmabiologics.com

O firmie Bioeq
Bioeq AG jest szwajcarską spółką biofarmaceutyczną typu joint venture założoną przez Grupę Polpharma Biologics i Strüngmann Group. Bioeq zajmuje się opracowywaniem, licencjonowaniem i komercjalizacją leków biopodobnych.  
Więcej informacji na stronie www.bioeq.ch

O firmie Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. od ponad stu lat opracowuje i produkuje leki, które poprawiają jakość życia ludzi. Firma jest światowym liderem w dziedzinie leków generycznych i specjalistycznych, a jej portfolio obejmuje ponad 3,5 tys. produktów w niemal każdym obszarze medycyny terapeutycznej. Około 200 milionów ludzi na całym świecie codziennie przyjmuje leki Teva, które są obsługiwane przez jeden z największych i najbardziej złożonych łańcuchów dostaw w przemyśle farmaceutycznym. Oprócz ugruntowanej obecności w segmencie leków generycznych, firma prowadzi innowacyjne badania i działania wspierające rosnące portfolio produktów specjalistycznych i biofarmaceutycznych. 
Więcej informacji na stronie www.tevapharm.com.

Osoba kontaktowa:
Anna Solarek
Dyrektor Komunikacji
Polpharma Biologics S.A
M  +48 695 617 136
E   anna.solarek@polpharmabiologics.com

written by: Polpharma Biologics

Współpracujmy, aby dostarczać wysokiej jakości leki biopodobne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.